Reanimatie/AED (automatische externe defibrillator)

Reanimatie/AED (automatische externe defibrillator)

Basis reanimatiecursus

Helaas worden er iedere week tussen de twee- en driehonderd mensen getroffen door een hartstilstand. Als er niet snel wordt opgetreden leidt dit tot hersenbeschadiging en komt het slachtoffer na zo’n 10 minuten te overlijden. EW-EHBO biedt een professionele reanimatiecursus zodat een ieder die deze cursus met succes heeft doorlopen handelend kan optreden in het geval van een hart- of circulatiestilstand.

Wat is reanimatie?

Reanimatie betekent letterlijk ‘het teruggeven van de levensgeest’. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat men met uitwendige hartmassage en mond- op- mondbeademing iemands bloedsomloop en ademhaling op gang houdt in afwachting van verdere hulpverlening. Elke minuut is hierbij van levensbelang omdat de overlevingskansen van het slachtoffer per minuut zo’n 10% afnemen.

Wat leert u?

In deze cursus zal volgens de door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) uitgevaardigde normen les worden gegeven.

* Het herkennen van bewusteloosheid, ademhaling- en/of circulatiestilstand
* Wat te doen bij een hartinfarct
* Hoe te reanimeren

Voor wie is de cursus?

Deze cursus, die in principe in een dagdeel kan worden gevolgd, is geschikt voor iedereen die wil leren hoe te reanimeren of voor mensen die vanuit hun beroepsfunctie een reanimatie certificaat nodig hebben. Het maximale aantal deelnemers per groep is zes en na een succesvol afgelegde competentietoets ontvangt u een officieel erkend certificaat.

Wij trainen indien gewenst op locatie.

Wist u dat…

* De reanimatiecursus ook zit besloten in iedere EHBO en BHV

* Wij ook voorzien in erkende herhalingscursussen om uw kennis jaarlijks op te frissen

* In 50% van de dodelijke verkeersongelukken het verkeersslachtoffer sterft in de eerste
minuten na het ongeval, als het ambulancepersoneel nog niet aanwezig kan zijn?

* Er zo’n 300 mensen per week een hartstilstand krijgen?

Recensie
ACMAA Deurningen:
Ellen verzorgt reeds vele jaren de cursus Reanimatie/ AED voor het personeel van ACMAA. De cursus wordt ieder jaar weer op een andere (verassende) wijze door haar ingevuld waarbij telkens de nadruk ligt op het reanimeren en veilig gebruik van een AED.

Ellen is professioneel, enthousiast en zeer praktijkgericht. Zij is in staat om alle deelnemers actief bij de cursus te betrekken.

Contact
Wilt u graag extra informatie, neem dan vrijblijvend contact op via de telefoon 06-23116256 of stuur een e-mail naar ellen@ew-ehbo.nl. Wij helpen u graag verder.

EW-EHBO

Beter duizend keer niet nodig dan één keer te laat