BHV (bedrijfshulpverlening)

EW-EHBO helpt u op het gebied van BHV (Bedrijfshulpverlening)

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat de hulpverlening in uw bedrijf zó is georganiseerd dat gevaarlijke situaties op de werkvloer, met mogelijk lichamelijk letsel tot een absoluut minimum worden beperkt. Het is dus vereist dat u binnen uw organisatie de beschikking heeft over goed opgeleide hulpverleners.

Voor dat doel kunt u bij EW-EHBO professionele en volledig gecertificeerde BHV cursussen volgen, zodat u goed bent voorbereid in het geval van eventuele calamiteiten.

BHV-ers: Een voorpostfunctie

Niemand heeft graag met noodsituaties te maken, maar een goed opgeleide bedrijfshulpverlener kan indien nodig het verschil maken tussen leven en dood. Een BHV-er is als eerste ter plaatse tijdens een ongeval en is bekend met de noodzakelijke eerste stappen van de hulpverlening. Daardoor verleent een bedrijfshulpverlener binnen uw bedrijf een voorpostfunctie voor de professionele hulpdiensten zoals bijvoorbeeld de politie, de brandweer of de ambulance.

De basisopleiding BHV

Een BHV-er heeft als taak om in een noodsituatie maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. Wij onderwijzen de basiskennis en hebben veel aandacht voor de noodzakelijke praktische vaardigheden.

 Voor deze basisopleiding is geen vooropleiding vereist en u leert:

    • Het verlenen van Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)
    • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen
    • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting
    • Het alarmeren van en samenwerken met de hulpverleningsorganisaties

De Herhaling BHV

Het is wettelijk verplicht dat de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverlener op peil gehouden worden. Door de bedrijfshulpverlener jaarlijks een herhalingsdag te laten volgen wordt voldaan aan deze eis.

Deze cursus is bedoeld voor werknemers binnen uw organisatie die een taak hebben in de bedrijfshulpverlening en de basisopleiding BHV met goed gevolg doorlopen hebben.

* Levensreddend eerste handelen (LEH)
* Beperking en bestrijding beginnende brand
* Calamiteiten communicatie
* Ontruiming
* Theoretische kennis wordt getoetst
* Training in praktische vaardigheden

In veel gevallen vergoedt uw verzekeraar deze opleiding geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de voorwaarden in uw verzekering.

Contact
Wilt u graag extra informatie, neem dan vrijblijvend contact op via de telefoon 06-23116256 of stuur een e-mail naar ellen@ew-ehbo.nl. Wij helpen u graag verder.

EW-EHBO: Uw partner op het gebied van BHV
Het zorgvuldig omgaan met anderen kost niets extra,
maar onzorgvuldigheid op de werkvloer kan u meer kosten dan u lief is.